ارتودنسی ثابت با براکت های فلزی

در این روش درمانی براکت های فلزی روی دندان چسبانده میشوند و نیرو توسط سیم به براکت ها اعمال میشود .

سیم ها درون براکت ها توسط کش هایی به نام اورینگ Oring نگه داشته میشوند .

این کش ها معمولا در هر جلسه عوض می شوند و رنگ آن ها می تواند متفاوت باشد .

براکت ها در این روش توسط چسب های مخصوصی روی دندان چسبانده می شوند این چسب ها کامپوزیت نامیده میشوند. موقعیت و نحوه قرارگیری این براکت های روی دندان ها توسط متخصص ارتودنسی تعیین میگردد.

دکتر قریشی

متخصص ارتودنسی

معمولا درد مختصری بعد از نصب این براکت ها و قرار دادن سیم ها روی آن ایجاد می گردد . درد دندان ها معمولا بعد از ۴ الی ۵ روز از بین میروند . در مواردی که بیماران آستانه تحریک پایینی دارند می توانند از مسکن ها استفاده کنند.

علیرغم طرز فکر رایج  در مورد سن درمان ارتودنسی که آن را مخصوص کودکان و نوجوانان تصور میکنند ، امکان درمان ارتودنسی برای ردیف کردن دند ها در تمام سنین مقدور است .

این براکت ها می توانند سایز های مختلفی داشته باشند ولی امروزه از سایز های متوسط این براکت ها روی دندان ها استفاده می شود.

نحوه ساخت آلیاژ مورد استفاده و کمپانی سازنده این براکت ها میتوانند بر روی نتیجه درمان نهایی بیماران تاثیر بگذارند . به دلیل اینکه براکت های ارتودنسی رعایت بهداشت را در طول درمان مشکل تر می کنند باید از مسواک های مخصوص ارتودنسی در این روش استفاده شود .

معمولا در هر جلسه کش های روی این براکت های همراه با سیم تعویض میگردد.

طول درمان با روش ارتودنسی ثابت به طور میانگین ۱ تا ۵/۱ سال است . البته این دوره می تواند متغیر هم باشد . علیرغم طرز فکر رایج  در مورد سن درمان ارتودنسی که آن را مخصوص کودکان و نوجوانان تصور میکنند ، امکان درمان ارتودنسی برای ردیف کردن دندان ها در تمام سنین مقدور است .