ارتودنسی ثابت به روش دیمون

در روش ارتودنسی دیمون از براکت های خاصی روی دندان ها استفاده میشود که درپوش فلزی دارند و باعث می شوند که سیم ها درون براکت به راحتی لغزش پیدا کند در ضمن سیم های مورد استفاده در این روش نیروهای بسیار کمی وارد میکنند و عرض این سیم ها زیاد است که باعث میشود گسترش عرضی فک بالا در این روش بیشتر است .

گرچه انواع مختلفی از این براکت ها که اصطلاحا سلف لیگیت نامیده می شوند وجود دارند ولی براکت های سیستم Damon  در ایران متداول تر است .

مزیت عمده استفاده از این براکت در بیمارانی که مایل هستند درمان ارتودنسی آن ها بدون کشیدن انجام شود چون این سیستم بر اساس گسترش عرضی فک بالا کارمیکند میتواند در موارد یکه تنگی فک به همراه بهم ریختگی دندان ها وجود دارد در این دسته از بیماران کمک کننده باشد .

با استفاده از سیستم ارتودنسی دیمون معمولا نیاز به گسترش عرضی فک بالا با دستگاه های جداگانه نیست.

از دیگر مزیت های این سیستم آن است که فواصل ویزیت بیمار میتواند در دوره های ۱۰ هفته ای باشد .

از آنجایی که در این روش سیم ها درون براکت با کش قرار نمیگیرند نیاز به جابجایی و عوض کردن کش ها نمی باشد .

هزینه این نوع درمان ارتودنسی به دلیل استفاده از براکت ها و سیم های خاص بالاتر از هزینه درمان ارتودنسی معمول بوده و حدود دو و نیم برابر آن میباشد.

امکان استفاده از براکت های دیمون بیرنگ و سرامیکی هم در بیماران وجود دارد .

تبلیغاتی که با این روش در خصوص سرعت بسیار بالا و یا عدم نیاز به کشیدن دندان در تمام موارد هنوز به اثبات نرسیده است.