ارتودنسی از پشت دندان یا ارتودنسی لینگوال

در این مدل از ارتودنسی براکت ها از پشت بر روی دندان ها چسبانده می شوند و از جلو چیزی دیده نمی شود. این درمان برای افراد خاص که در موقعیت های خاص اجتماعی هستند مورد استفاده است.
درمان با این روش نیاز به داشتن لابراتوار بسیار قوی و مجهز می باشد و در ایران این کار امکان پذیر نیست .

برای حصول نتیجه ایده آل باید در این روش براکت های از پشت ساخته شده برای هر فرد به انضمام سیم های فرم داده شده مورد استفاده قرار گیرد .
در مواردی که بهم ریختگی دندانهای پایین وجود داشته باشد می توان بدون کمک لابراتوار و با کار در کلینیک از این روش درمانی استفاده نمود این روش به راحتی قابل انجام است و در مطب ها برای بهم ریختگی دندان های پایین مورد استفاده می باشد.
هزینه این نوع درمان بسیار بالاتر از هزینه ارتودنسی معمول بوده و ۴ تا ۵ برابر هزینه درمان ارتودنسی با براکت از روی دندان ها می باشد.
مشکل عمده این روش برای عمل کننده ( متخصص ارتودنسی) دسترسی سخت به براکت ها و عوض کردن سیم ها و در مورد بیماران مشکل در صحبت کردن و تطابق زبان میباشد.