تفاوت درمان ارتودنسی در کودکان و بزرگسالان

ارتودنسی درمان ناهنجاریهای دندانها، فکها و لثه است. درمان ارتودنسی در همه گروههای سنی یکسان نیست و تفاوتهایی دارد. برای بیماران ارتودنسی کم سن باید ملاحظاتی در نظر گرفته شود چرا که شرایط آنها با افراد بزرگسال و میانسال تفاوت دارد.

انواع ارتودنسی

ارتودنسی بزرگسالان

 

بدن کودکان و بزرگسالان تفاوت دارد

بدیهی است که کودکان و بزرگسالان از نظر فیزیولوژی تفاوتهایی دارند و یکی از این تفاوتها مربوط به فک میشود. استخوانهای فک در افراد بزرگسال سخت شده است و دیگر رشدی ندارد. اگر چه این ویژگی باعث میشود برخی امکانات درمانی برای بزرگسالان از دست برود اما برعکس برای کودکان که فکهای نرمتری دارند فرصتهای درمانی بیشتری فراهم میکند. نرمتر بودن استخوان فک در کودکان باعث میشود براکت بهتر بتواند عمل کند و به تدریج جایگاه دندانها در فک تغییر کند بنابراین نیازی به جراحی یا درمانهای تهاجمی دیگر وجود ندارد. در مورد بزرگسالان هر گونه تغییری در وضعیت فک نیاز به جراحی اصلاحی فک و همچنین براکت طولانی مدت دارد.

انواع ارتودنسی برای کودکان

ارتودنسی کودکان

وضعیت لثه در کودکان بزرگسالان متفاوت است

لثه کودکان معمولا از سلامت کامل برخوردار است و بافتها واکنش خوبی به نیروهای بیرونی نشان میدهند و قابلیت بازسازی و ترمیم بالایی دارند. این باعث میشود مدتع زمانی که لازم است تحت درمان قرار بگیرند کمتر باشد. اما در بزرگسالان وضعیت سلامت لثه بستگی زیادی عادات بهداشتی و تغذیه دارد. این به معنی است که درمان ارتودنسی و تغییر وضعیت دندانها در کودکان آسانتر است. بسیاری از افراد بزرگسال مراحل مختلف بیماری لثه (التهاب یا عفونت لثه) را تجربه میکنند و باید پیش از شروع درمان این مشکلات را حل کنند.

متخصص ارتودنسی

تفاوت ارتودنسی

 

وقتی سخن از تفاوت درمان ارتودنسی در کودکان و بزرگسالان به میان می آید، نمیتوان موضوع همکاری بیمار را نادیده گرفت چرا که بخش مهمی از درمان ارتودنسی همکاری بیمار است. بزرگسالان برای درمان ارتودنسی انگیزه قوی تری دارند و به واسطه آینده نگری بهتر میتوانند فرایند درمان را تحمل کنند.

 

درمان دندانپزشکی در گذشته میتواند مسئله ساز باشد

به نظر میرسد همه برتریها در درمان ارتودنسی به نفع کودکان است و در این مورد نیز همین روال صادق است. بسیاری از بزرگسالان قبلا دندانی را کشیده اند یا ترمیمهای دندانی انجام داده اند. این ممکن است بر درمان تاثیر بگذارد. محل کشیدن دندان درمان ارتودنسی را پیچیده تر میکند و موقعیت دندانها نسبت به یکدیگر پیش و پس از حرکت را تحت تاثیر قرار میدهد. ممکن است استخوان فک در این محل تحلیل رفته و نازک شده باشد و تراکم آن پایین آمده باشد در نتیجه نیاز به پیوند استخوان ایجاد میشود. همچنین بستن فاصله بزرگ بین دندانها خود یک چالش است چرا که استخوان فک پس از پایان سن رشد، سخت شده و قابلیت تغییر چندانی ندارد.

متخصص ارتودنسی

ارتودنسی

 

در درمان ارتودنسی بزرگسالان انگیزه و همکاری بیشتری دارند

وقتی سخن از تفاوت درمان ارتودنسی در کودکان و بزرگسالان به میان می آید، نمیتوان موضوع همکاری بیمار را نادیده گرفت چرا که بخش مهمی از درمان همکاری بیمار است. بزرگسالان برای درمان ارتودنسی انگیزه قوی تری دارند و به واسطه آینده نگری بهتر میتوانند فرایند درمان را تحمل کنند. همچنین هیجانات آنی که باعث شود کارهایی انجام بدهند که به براکت صدمه وارد کند و در درمان وقفه ایجاد نماید در بزرگسالان بسیار کمتر است. بزرگسالان بهتر میتوانند دستورات ارتودنیست را رعایت کنند و مراقب بهداشت دهان و دندان در طول درمان ارتودنسی باشند بنابراین احتمال ایجاد لکه های سفید و پوسیدگی در دندانها و عفونت لثه در آنها کمتر است. همچنین افراد بزرگسال تجربه بیشتری در کار با دندانپزشک دارند و اضطراب کمتری در چنین موقعیتهایی پیدا میکنند و به متخصص ارتودنسی اجازه میدهند بر روی کار خود متمرکز شود.

ارتودنسی کودکان

ارتودنسی بزرگسالان