دکتر قریشی در کانادا

در سال ۲۰۱۲ زمینه اقامتم در کشور کانادا فراهم گردید و سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ مشغول گذراندن امتحان های ورودی دوره تخصصی ارتودنسی در کانادا بودم . در سال ۲۰۱۴ توانستم برای دوره تکمیلی تخصصی ارتودنسی از دانشگاه البرتا پذیرش بگیرم . و دوره ١ ساله ارتودنسی را در این دانشگاه طی کنم که یکی از بهترین و اموزنده ترین دوره های زندگی من بوده است .
در سال ۲۰۱۵ بعد از گذراندن امتحانات کتبی و شفاهی بورد تخصصی ارتودنسی و اجازه کار به عنوان متخصص ارتودنسی رو از کشور کانادا دریافت کردم .

دکتر سعید قریشی

دکتر قریشی