طول در مان ارتودنسی با همتراز کننده های بی رنگ به شرایط و نوع براکت های نامریی مصرفی شما بستگی دارد .

حدودا این براکت ها باید به مدت ۱۲ تا ۱۸ ماه مورد استفاده قرارگیرند. هر چند گاهی این مدت درمان طولانی تر نیز می شود.

براکت های فلزی بهترین کارکرد را دارند چرا که از سخت ترین مواد ساخته شده اند.براکت های سرامیکی با وجود این که بهتر و محکم تر به نظر می رسند زمان بیشتری باید روی دندان باقی بمانند چرا که استحکام براکت های فلزی را ندارند.

ارتودنسی با الاینر شفاف

ارتودنسی

همچنین براکت های داخلی زمان بیشتری را برای موثر واقع شدن می طلبند .دفعات درمان با الاینرهای شفاف متفاوت است برای مثال در درمان الاینر های نامرئی به ۲۰-۳۰ الاینر برای دندان‌های بالا و پایین به مدت ۹-۱۵ماه احتیاج است.

مدت درمان ارتودنسی با الاینرهای شفاف از ۱۲-۲۴ ماه متغیر است و بستگی به نامرتبی دندانهای شما دارد. طول درمان به طور متوسط ، ۳۲مرحله ی درمانی دارد که در ۸ فاز اجرا می شود، در حالی که در موارد با نامرتبی کمتر، به ۱۲مرحله ی درمانی و ۳۳فاز نیاز است.